SSSSSSShhhhh....

 Shhhh....säj inget men......Jag tänkte delge eder att bok nr 2 är i antågande......Boken Välmod har sålt tillräckligt för att nästa kan tryckas.....Så boken :    Det grunda förnuftet     håller just nu att bearbetas på förlaget och formgivaren är i princip klar så snart kommer jag att få lägga sista handen på den innan tryck......Glädje och ångest i samma känsla.......Men snart blir det boksläpp igen och även denna kommer att bli en diktbok....ssshh ....säg inget till nån.

RSS 2.0